PENGUMUMAN

SELAMAT DATANG

Selamat berpuasa

semoga hari ini lebih baik dari semalam

Sila tingalkan komen

TERIMAKASIH

PROGRAM TANYALAH SAYANG:

Name:
Email Address:
Kategori Pembaca Pelajar saya
Remaja / Pelajar
Belia / Penuntut IPT
Dewasa
Warga Pendidikan
Komen dan Cadangan penambahbaikan blog.
Kongsikan apa-apa sahaja. Utarakan soalan anda. InsyaAllah, saya akan berusaha menjawabnya.

This contact form was created by Freedback.

Sunday, January 19, 2014

PDP 20 JANKelas/masa         : Tasawwur Islam / 4 PSV (0840-0950)
Bidang Pembelajaran      : 1. Asas Pemikiran Islam
Objektif Pembelajaran     : 1. Konsep Kerasulan
Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran, pelajar berupaya untuk:
                              i) Menyatakan pengertian rasul, nabi dan ma’sum serta bilangannya.
                                 ii) Menyatakan peranan Rasul
                                 iii) Membezakan pengertian rasul dengan nabi.
Pengalaman Pembelajaran:
                                i) Induksi: Pelajar mengalunkan nasyid 25 nama rasul.
                                ii)Kandungan : Pelajar membuat kajian perpustakaan berkaitan pengertian nabi dan rasul.
                                iii)Aktiviti: Pelajar berbincang dalam kumpulan berkaitan peranan rasul.
                                iv)Penilaian : Berdasarkan keupayaan pelajar menjawab soalan latihan yang diberikan.
                                v)Tugasan KBAT: Pelajar membina peta I-THINK perbezaan diantara Nabi dan Rasul.
Bahan Bantu Mengajar: Teks Tasawwur Islam, Multimedia Power Point, bahan online dari
                                www.cikguhairul.blogspot.com  dan lembaran kerja berpandukan PLAN J.
Refleksi                                :Kehadiran:___/___
                                 Objektif:
                                Pelajar:  :
                                 Penambahbaikan:
­­­­­­­­­­­­­_____________________________________________________________________________________________
Class/Time          : Biology 5 ST / 1140-1300 (60 minutes)
Topic                     : 1 . Transport
Learning Objectives:1.3. Understanding the mechanism of blood clotting.
Learning Outcomes: At the end of this lesson, students should be able to:
i) Describe the structure of lymphatic system
ii) Explain how lymphatic system complements the circulatory system.
Learning Activity: i) Introduction:  Student view computer simulations on lymphatic system
ii) Content: Student discuss the flow of lymph
iii) Activity: Student draw schematic diagram on the role of lymphatic system in transport.
iv) Evaluation: Based on the student’s ability to answer the pop quiz questions.
v) HOTS: Student discuss the effect of the malfunction of lymphatic system.
Teaching and Learning Approach/ TSTS:               i) Conceptualizing
Scientific attitudes and noble values:                       i) Being thankful to God
Teaching Aids: i) Biology Form Five Courseware, (2003) and Text book
                                ii) Multimedia power Point and online resources from http://cikguhairul.blogspot.com.
                                iii) Model and handout according to PLAN J.
Reflection:           Attendance   :____/____
                                Content  :
Student  :
Teacher:

Improvement:


No comments:

Post a Comment